นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ

Ico48

โอ้ย...ยังงี้หัวหน้าก็โดนก่อนทุกทีละซิ..งานเข้าแล้ว...