นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งาน 19 สิงหาคม 52

Ico48

อ้อ

หัวหน้ายังลืมไปอีก 1 อย่าางค่ะ

วันนี้หัวหน้าเขียน share ได้กี่บันทึกค่ะ

อิอิ

เนื้อหาเต็ม: AAR งาน 19 สิงหาคม 52