นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งาน 19 สิงหาคม 52

Ico48

อิอิ  ได้งานยิ่งกว่าอยู่ในพื้นที่ซะอีก

 

เนื้อหาเต็ม: AAR งาน 19 สิงหาคม 52