นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3)

Ico48
  • ถูกแล้วค่ะ....แผนเดิมตั้งไว้ 19 มกราคม 51
  • แต่ได้เปิดจริง 10 ตุลาคม 2551  
  • ชุดบันทึกนี้เขียนไว้ใน Gotoknow 
  • ตัดแปะมาลงที่ Share อีกครั้งค่ะ
  • เป็นชุดบันทึกรวมทั้งหมด 11 ตอน ด้วยกันค่ะ
ขอบคุณคะ...