นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3)

Ico48
ที่ว่าเปิดตัว 19 ม.ค. 2550 น่ะ ที่ถูกต้องเป็น 2551 อ่ะป่าว