นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้

Ico48
  • คุณคนข้างหลัง
  • มาก่อนเลยนะคะ
  • จริงค่ะทำให้ดูใช้ได้ดี..ตั้งแต่ที่บ้าน...ถึงที่ทำงาน
  • ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ..คนที่จะดู...
  • คนที่ไม่สนใจ...ก็เป็นอยู่อย่านั้น
  • นายมาเช้า..ให้เห็น...เป็นตัวอย่าง..คุณเธอยังคิดไปได้ว่า....ก็ถูกแล้วเป็นนายต้องมาเช้าซิ..เงินเดือนเยอะกว่าเราตั้งหลายบาท...มาเช้ากว่านั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา.....(อันนี้เคยได้ยินจริงๆ นะ)