นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้

Ico48

เจ้านายดีย่อมเป็นศรีแต่ลูกน้อง

ดีจริง ๆ เลยครับ

 วันศุกร์นี้ฝนตกหนัก แต่ผมยังไม่ได้ออกจากวิทยาเขต ไม่ทราบว่าสถานการณ์จราจร-จราจลวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง บอกเล่าเก้าสิบกันบ้างนะครับ