นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วม share วงแชร์สีชมพู : มุมมองจาก รศ.ชาคริต ทองอุไร

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
13 สิงหาคม 2552 17:23
#47299

ฉายาสุดยอดคุณลิขิต สมควรแล้วจริง ๆค่ะ

ท่านชาคริตคงต้องจ้าง 2 แรง เพราะ sompornp จะไปเป็นลูกน้องคุณแปดค่ะ

คริคริคริ

...........

เห็นมุมมองของอาจารย์ที่ผลักให้ KM เนียนไปกับชีวิต จึงเป็นตัวเสริมความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกว่า ทางเภสัช เชียงใหม่ ได้ทำมาถูกทางแล้วค่ะ

คนสำราญ งานสำเร็จ

งานได้ผล คนเป็นสุข

สุนทรียสนทนาช่วยได้มากจริง ๆ ค่ะ