นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วม share วงแชร์สีชมพู : มุมมองจาก รศ.ชาคริต ทองอุไร

Ico48

OO Ho!

ทำไมจับใจความได้ละเอียดและรวดเร็วได้อย่างนี้ครับ

 

ถ้ามีอำนาจและเงินพอ จะจับเอามาเป็นเลขาฯส่วนตัวเลย อิอิ