นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48
ใจเนตร ธรรมรักษ์ [IP: 127.0.0.1]
13 August 2009 12:33
#47287
ดิฉันเป้นเจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จ.ตรัง รับผิดชอบหมวด 3 TQA ค่ะ อยากขอคำแนะนำและตัวอย่างการเขียน ADLI ค่ะ