นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48

ที่คุณสมาน จะบอกผมก็จะเป็นไปในทำนองนี้หรือเปล่าครับว่า โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเศษเหลือมาสูบน้ำให้กลับขึ้นไปใหม่ นั่นคือไฟฟ้าเศษเหลือนี้ถ้าไม่ใช้ก็จะสูญเปล่า