นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48
สมาน [IP: 192.168.100.112]
10 August 2009 14:36
#47211

"เราถูกทำให้หลงทางจากความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์มาโดยตลอดนะครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ ..."

เฉพาะท่อนนี้นะครับ

เป็นหลักการใช้งานได้จริงครับ อยู่ในวิชาวิศวกรรมโรงจักรเลย

เปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เหมือนรถ Camry hybrid นั่นเอง ที่การใช้งานร่วมระหว่างเครื่องยนต์ + มอเตอร์ไฟฟ้า => ประสิทธิภาพรวมดีขึ้น

หรืออธิบายง่าย ๆ ว่าเครื่องยนต์ที่มีการเร่ง ขึ้นลงบ่อย จะประสิทธิภาพต่ำกว่าเดินคงที่

หรือ อธิบายง่าย ๆ อีกว่า ทำไมขับรถในเมืองได้แค่ 8 กม./ล. ขับทางไกลได้ 12 กม./ล.