นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี

Ico48
ชาวเล (Recent Activities)
04 August 2009 11:16
#46975

ขอบคุณค่ะ  ตามมา update  ค่ะ