นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้างปั๊มส่งน้ำมันไบโอดีเซล

Ico48

อยากจะบอกอาจารย์ ว่าผมก็ชอบใช้รถเก่าๆ

สนุกกับการซ่อมแซมแก้ปัญหา อันไหน DIY ได้ก็จะภูมิใจ

เสียดาย ที่เป็นรถเบนซิน เลยไม่ได้ลองใช้ไบโอดีเซล ไม่งั้นคงได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนบ้าง