นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี

Ico48

ระบบราชการไทยยังเน้นการตรวจสอบอยู่มากนะครับ

สงสัยเพราะมีผู้คิดต่างไปมาก หรือกลัวการเบิกจ่ายเกินความจำเป็น

ผมคิดว่าหากดูที่ความสมเหตุสมผลก็อาจช่วยให้ภาระงานน้อยลงไป ในด้านการตรวจสอบซึ่งไม่เพิ่ม productivity

ทำไม บ.จึงยอมจ่ายค่ารถแบบเหมาจ่ายให้กับ saleman ได้

ทำไมเบิกค่า taxi ทางด่วนไม่ได้ เพราะสมมติว่าเที่ยวบินเที่ยวแรกจากหาดใหญ่-กรุงเทพ ถึง 9.00 น. มีประชุม 10.00 น. หากให้เตรียมตัวมากกว่านั้น ก็ต้องไปค้างคืน เสียค่าใช้จ่ายและเวลาทำงานมากขึ้น อย่างนี้ยอมจ่ายได้ เพราะถูกระเบียบ แต่จะไม่ประหยัด

 

ทำไมไม่ยืดหยุ่นการบริหารบางอย่างให้แก่ผู้บริหารแต่ละองค์กรบ้าง เพื่อความเหมาะสม

เป็นคำถามที่ฝากถามไปยังผู้ที่ดูแลระเบียบการเงินด้วยครับ