นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี

Ico48

ขอบคุณพี่เมตตามากค่ะ ที่ได้นำมาถ่ายทอดให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมอบรมกับท่านวิทยากรมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ที่จังหวัดยะลาค่ะ

ประเด็น : การขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ...คนที่ได้รับอนุมัติต้องขับรถเป็น ตรวจสอบได้จากคนที่ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวต้องมีใบขับขี่รถยนต์ค่ะ จะชั่วคราวหรือตลอดชีพก็ไม่เป็นไร