นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี

Ico48

ความไม่แม่นในระเบียบ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเหนื่อยเพิ่มอีกเท่าตัว

เจ้าหน้าที่การเงินคงจะลำบากใจที่จะบอกทิปแอนด์ทริค ในขณะที่ต้องรักษาจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่การเงิน

COP ของนักจัดโครงการ นักจัดอบรม ตั้งกลุ่มพูดคุยกัน น่าจะช่วยตรงนี้ได้ .. เนอะ