นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี

Ico48

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ใหม่ค่ะ...

มีตั้งหลายอย่างที่ยังไม่รู้..หรือรู้แล้วแต่ทำไม่ได้..

ทำงัยดีเนี่ย