นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีผ่าน Blog

Ico48
อ.ไพศาล มอ.สุราษฎร์ธานี [IP: 192.168.100.112]
14 ธันวาคม 2550 16:24
#4681
 ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการใช้ Communication Platform เพื่อการสื่อสารในองค์การในวันนี้ (ศุกร์14ธ.ค.50) โดย รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ และทีมงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ผมรู้สึกประทับใจมากเลยครับ เพราะหลังจากเข้าร่วมโครงการทำให้รู้ว่า Communication Platform มีประโยชน์มากมายเพียงไร ขอกราบขอบพระคุณอธิการมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
เนื้อหาเต็ม: สวัสดีผ่าน Blog