นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดถึงแกงพุงปลาจัง

Ico48

เมืองนอกคงจะน่าอยู่นะคะ อาจารย์ในคณะมีแผนไปเมืองนอกเกือบทั้งน้านค่ะ...

เนื้อหาเต็ม: คิดถึงแกงพุงปลาจัง