นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48
    ขณะนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการป้องกัน (เพิ่มเติม)คือ
1. ให้พนักงานทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์ 70 %เช็ด ลูกบิดประตูห้องเรียน, mouse ในห้องเรียน ทุกห้อง ชั่วโมงละครั้ง
2. ในห้อง IT คณะฯ ก็ทำการเช็ด mouse ทุกๆ ชั่วโมงด้วยครับ
3. ตามหน่วยบริการ และจุดติดต่อกับบุคคล เราได้เตรียม เจลฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์70 % ไว้บริการแล้ว