นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 xpsp3-049.jpg

Ico48
ศรชัย [IP: 112.143.79.81]
19 July 2009 15:43
#46397

แล้วเราจะแปลง CD-image file เป็น file ปกติ อย่างไรครับ

เนื้อหาเต็ม: xpsp3-049.jpg