นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48

ขอบคุณคุณรัตติยา และคุณpanda pee ที่มาสานต่อการระมัดระวัง และอย่าปล่อยให้กระบวนการช่วยป้องกันเรา ถึงจะฆ่าเชื้ออย่างไร ก็อาจพลาดได้ ดังนั้น ต้องระวังตนเองและตรวจสอบว่าไปถูกอะไรที่เสี่ยงหรือไม่ แล้วรีบล้างทำความสะอาด ไม่ไปในที่ที่เสี่ยง หากจำเป็ต้องไปก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบ ทราบว่าหมอ/พยาบาลต้องทำหน้าที่ดูแลคนไข้ รวมทั้งป้องกันแล้วก็ยังติดโรค