นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48
panda pee [IP: 118.173.156.103]
17 กรกฎาคม 2552 14:33
#46340

 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 แพร่กระจายในสระว่ายน้ำ สปา สวนน้ำ น้ำพุได้หรือไม่?

แพร่ได้ เพราะการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ติดได้เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่ขึ้นกับสถานที่

การใส่คลอรีนในสระว่ายน้ำหรือสปา ช่วยได้หรือไม่
สำหรับน้ำ คลอรีนปริมาณ 1-3 ppm (1-3 มิลลิกรัมต่อลิตร) สำหรับสระว่ายน้ำ และปริมาณ 2-5 ppm สำหรับสปา พอสำหรับฆ่าไวรัสไข้หวัดนก (avian influenza A/H5N1) ซึ่งน่าจะพอสำหรับฆ่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ด้วย

ที่มา http://lanpanya.com/wash/archives/856