นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48

ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกนิดค่ะ

ถ้าแต่ละคณะ ได้มีการนำมาบอกเล่าถึงแนวทางและมาตรการที่แต่ละคณะได้ดำเนินการ  ก็จะทำให้เรา ๆ ในฐานะเป็นลูกบ้าน รู้สึกอุ่นใจ 

นอกจากนี้  อย่าลืมว่า ม.อ.เรา ไม่ใช่เป็นสถานที่ ของบุคลากร ม.อ.เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  เรายังถือเป็นสถานที่สาธารณะ สำหรับชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ ที่ได้เข้ามาใช้บริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ของเรา ซึ่งหากเราได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเหล่านี้ ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการของเราได้

ขอบพระคุณมากค่ะ