นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48

ขอบคุณท่านรองฯ วัลลภ มากค่ะ ที่นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ

จริง ๆ มีหลายที่ที่เป็นที่ส่วนรวม ซึ่งน่าจะต้องมีมาตรการป้องกันหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารต่าง ๆ ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใช้ร่วมกัน ตามอาคารเรียน   ยิ่งถ้าขอความร่วมมือให้แม่ค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่มีเชื้อก็ตาม ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันป้องกันได้นะคะ