นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

Ico48

ขอบคุณครับที่เปิดประเด็นในแชร์ และที่ช่วยเผยแพร่บทความของคุณหมอวีระพล จันทร์ดียิ่ง ที่ท่านได้สื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเรื่องมาตรการป้องกันไข้หวัด 2009 และแนวทางปฏิบัตตนของทุกคนเป็นอย่างดี

ขณะนี้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการป้องกันโดยการให้พนักงานทำความสะอาดห้องน้าทุกห้องที่มีการปิด-เปดประตูดังนี้

- ให้ทำการปรับปรุงกุญแจลูกบิดห้องน้ำไม่รวมห้องส้วมภายในนะครับ (โดยการใช้เทปกาวปิดช่องล็อคลูกบิดชั่วคราว) ให้คนเข้าใช้ห้องน้ำสามารถผลักประตูเข้าไปได้โดยไม่ต้องกำลูกบิด(ลดการสัมผัสจุดที่มีโอกาสแพร่เชื้อ)

- จัดหาแอลกอฮอร์ 70 % และให้คนทำความสะอาดเช็ดกุญแจลูกบิดห้องน้ำและห้องส้วม ด้วยแอลกอฮอล์ ทุก 1 ชั่วโมง

- ให้หน่วยอาคารฯ ทำแผ่นประกาศปิดประกาศหน้าห้องเรียน (ห้องประชุมทุกห้องด้วย) ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่มีอาการเป็นหวัดงดเข้าห้องเรียน ห้องประชุม กลับห้องพักเพื่อพักผ่อนและรักษาตัว และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบโดยจะไม่ถือว่าขาดเรียน และขอให้อาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันะทำความเข้าใจกับนักศึกษาด้วย

-เมื่อวันพุธผมได้เข้าประชุม"คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและจราจร" ของ มอ. ที่ สนอ. ก็ได้เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่โดยเร็วเพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการป้องกันหวัด 2009 เป็นการเฉพาะไปแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน(ผช.วข หาดใหญ่) รับว่าจะดำเนินการเสนอขอเชิญประชุมวิทยาเขตฯ ในเร็วๆนี้ครับ

ผมเคยเข้าไปในเว็ปของ มช. เมื่อก่อนเปิดเทอมเห็นว่า มช. เขาเอาใจใส่เรื่องหวัด 2009 และ โรคชิคุนกุนยา กันอย่างมาก และมีมาตรการดำเนินการมานานแล้ว ตั้งใจจะเมลล์บอกท่านอธิการบดีก็ไม่ได้ทำ ลองเข้าไปในเว็ปของ มช. ที่ www.cmu.ac.th ก็จะได้ข้อมูลและมาตรการป้องกันมาประยุกต์ใช้ได้ครับ