นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...พิธีกร

Ico48

ตั้งแต่ริเริ่มงาน QA ของมหาวิทยาลัย

คุณเมตตาก็ช่วยมาหลายบทบาทหน้าที่

แต่งานที่บ่อยที่สุดน่าจะเป็นพิธีกรนะคะ

ช่วยได้ทุกงาน...กระทั่งคุณเมตตาคิดได้ว่าเป็น "สาวใหญ่ (บางส่วน)" แล้ว เริ่มผ่องถ่ายงานให้เด็ก ๆ

รู้ว่า..สาวใหญ่ต้องใจแข็งมาก...ที่ต้องการให้เด็กใหม่ได้หัดทำหน้าที่บ้าง..ไม่เช่นนั้น คนรุ่นใหม่ก็ไม่เกิด ...ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยแนะนำสำนักงานประกันคุณภาพค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ...พิธีกร