นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...พิธีกร

Ico48

แก้ไขผิดหกตกหล่น

แต่ไม่เรียนรู้และไม่ปรับปรุง ก็เป็นพิธีกรที่ดีไม่ได้เสียที

เพิ่งสังเกตเห็นคำว่า นายคนนี้ ครับ ^  ^

เนื้อหาเต็ม: ...พิธีกร