นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...พิธีกร

Ico48

พี่ทวาทศทำไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ...

คนบางคนมีพรสวรรค์ เกิดมาเพื่อเป็นพิธีกร

บางคน ใช้พรแสวง เพราะอยากจะเป็นพิธีกร

มีคนบางคน มีความมั่นใจ แต่ไม่เรียนรู้และไม่ปรับปรุง ก็เป็นพิธีกรไม่ได้เสียที

ผมเอง ก็ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นพิธีกรที่ดี แต่ผมบอกคนอื่นให้เป็นพิธีกรที่ดี จากการสังเกต การอ่าน และการจดจำ ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด คนจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเขามีชั่วโมงบินมากขึ้น

คนสั่ง ก็อย่าจับเขาโยนลงน้ำโดยที่เขายังไม่ได้ฝึกมาก่อน พอเสียความมั่นใจแล้ว ก็จะค้างคาใจไปตลอด

 

เนื้อหาเต็ม: ...พิธีกร