นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552

Ico48
ไม่มีรูป
5. ไม่แสดงตน
เมื่อ พฤ. 02 ก.ค. 2552 @ 12:53
45983 [ลบ] >>>>>โปรดแสดงตนด่วน!!! จะหาแว่นให้ 5555555555555