นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Ico48

หนูดวงจับประเด็นเก่ง

ขนาดโดนวิทยากรแซวตลอดรายการ

ยังมีสมาธิ

จดอย่างกับเครื่องบันทึกเสียงแน่ะ