นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์

Ico48

ภูมิใจและชื่นชม น้องดวงค่ะ สมกับเป็นเลขาฯของนบ.ม.อ.2  จะติดตามตอนต่อไปค่ะ แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วย