นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์

Ico48

Pท่านอาจารย์ก็ชมกันเกินไป ขอบคุณมากคะสำหรับ ตำแหน่ง คุณลิขิต ที่มอบให้

PPPPสุดารัตน์ ขอบคุณมากคะ สำหรับการติดตามอ่าน และความคิดเห็น ที่เป็นแรงเสริมทางบวก ให้ อึด เขียนบันทึกต่อไป อย่าลืมตามต่อนะคะ เหลืออีก 2 เรื่อง โปรดติดตามตอนต่อไป