นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์

Ico48

ตามมาอ่านแล้ว

ขอบคุณค่ะ "พี่ดวง"

สมกับเป็นเลขา ของรุ่น นบ.ม.อ.2 จริงๆ

ภูมิใจค่ะ