นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แอบเก็บเกี่ยวได้จากท่านอธิการบดี

Ico48

คุณพี่รัตติยา มาตอนไหนนี่ ไม่เห็นเลย

สงสัยไม่ต้องทำการบ้านแล้วนะนี่