นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แอบเก็บเกี่ยวได้จากท่านอธิการบดี

Ico48
P
4. ไทยมุง 
   รีบ login มาตอบคำถามท่านไทยมุงก่อนค่ะ
งานนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะ พอดีท่านหัวหน้า (คุณเมตตา) ท่านลากมาค่ะ เพราะชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้เรียนแน่นอนค่ะ  เพราะอายุตัว พอ ๆ กับหัวหน้า ดังนั้น เกษียณพร้อมกันแน่นอน
ก๊ากส์