นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM มิใช่เป้าหมาย

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
23 มิถุนายน 2552 09:42
#45644

  สาวน้อย KM ผ่านมาหลายปีแล้ว เจ้าก็ยังเป็นเด็กติดขัดตรงการใช้คำนิยาม ความเข้าใจในกระบวนการใช้ KM เหตุเพราะการถ่ายทอดของกูรู หรือเพราะความด้อยในการรับรู้ของผู้ปฎิบัติ หรือเป็นมายาทางภาษาของนักวิชาการ อ่าน ฟัง แล้วใช่เลย ใช่เลย ต้องเป็นเช่นนั้น มีผลเป็นเลิศเช่นนั้น แต่ไม่มีข้อเท็จ ความเป็นจริงพื้นฐานขององค์กรบ้านเรา ที่จะรองรับ หลักการหรือสอดคล้องข้อสมมุติฐานดังกล่าว เราจึงมักจะได้รับหลักการ และเครื่องมือการบริหารใหม่ๆ จากนักวิชาการที่เรียนรู้ จำและเป็นเพียงนักวิชาการกระบอกเสียง/ลำโพง จากฝั่งตะวันตกอันไกลพ้น และมักจะประสบกับความล้มเหลวบ่อยๆเมื่อนำมาปรับใช้ปฎิบัติในบ้านเรา และมักจะกล่าวล้อกันว่า หลักการเกิดที่ฝั่งตต.เจริญเติบโตที่ญี่ปุ่น และต้องมาตายด้วยมือเซียนบ้านเรา 55

  สาวน้อย KM ถึงเวลาแล้ว ที่เจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สวยสง่า งามด้วยความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ สร้างหลักวิชาการ หลักการบริหารที่อยู่บนพื้นฐานและข้อเท็จจริงของเจ้าเอง มันถึงเวลาแล้วสาวน้อย ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องหยุดการเรียนรู้ เลียนแบบเขาเพียงอย่างเดียว ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องมีสมบัติ หลักการวิชาการที่เป็นของตัวเจ้าเอง  

เนื้อหาเต็ม: KM มิใช่เป้าหมาย