นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AER: After Eating Review อดข้าวดอกนะเจ้า ...

Ico48

อ่ะ! เข้ามาอีกรอบเหมือนกัน

ไม่ดื่มกาแฟ แต่ก็ชอบบรรยากาศร้านกาแฟเช่นกัน

เลยต้องจ่าย..ค่าบรรยากาศไง