นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AER: After Eating Review อดข้าวดอกนะเจ้า ...

Ico48

 ชอบกินกาแฟ ทั้งแพงทั้งถูก

กาแฟแพง  อาจเพราะ

ข้าพเจ้ามิได้ชมชอบเพียงรสกาแฟ แต่ชมชอบบรรยากาศแห่งการร่ำกาแฟ...

 แลบังเอิญว่า บรรยากาศไม่มีราคา เลยไปคิดราคาที่กาแฟแทน  (ยี่ห้อก็นับเป็นบรรยากาศหนึ่ง)

 ^__^