นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลอยกระทง

Ico48

น้อง อุโยะจัง  ยังไม่ได้บอกครูหนูเลยว่า  เมื่อวันลอยกระทง  ไปลอยกับใครเอ่ย  แล้ว ก็ ก็ ก็ อธิษฐานว่าอย่างไร  แต่บอกเลยเก็บไว้ในหัวใจ นะ  ความลับ

เนื้อหาเต็ม: ลอยกระทง