นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

Ico48

คุณวินัย อยากได้เนื้อหาอะไรบ้าง ช่วยแจ้งด้วยก็ดี จะได้จัดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมมากพอ