นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

Ico48
วินัย วิริยะอลงกรณ์ [IP: 114.128.43.48]
18 มิถุนายน 2552 20:01
#45449

ทราบข่าวจาก ดร.สายัณห์ แล้วรู้สึกว่ามีความสนใจมากอยากมาเรียน เพราะว่ามีอาชีพทำสวนยางพาราที่จ.ระยองด้วย น่าจะมีการเปิดการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ นะครับ