นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1

Ico48

"รู้แล้วววว .... " เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้จริงๆ

ไม่ยอมรับกันเสียด้วย ว่าไม่รู้ กลัวเสียฟอร์มมากกว่า

เอาอ่างปลามาแล้ว เล่าต่อได้เลยครับ