นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 etherwake ethersleep

Ico48
ผมก็ประยุกต์ใช้วิธีที่สองที่อาจารย์ CJ พูดถึงใช้กับงานบางอย่างอยู่เหมือนกันครับ
เนื้อหาเต็ม: etherwake ethersleep