นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48

เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ครับ ยกเว้นข้อ 3 และข้อ 14 นะ...

หากเห็นว่า บันทึกนั้น น่าจะล้าสมัยมากไปแล้ว และไม่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงอีกต่อไป ก็น่าจะลบทิ้งไปเสีย หรือไม่ก็ซ่อนไว้ก็ได้ครับ เพราะทำให้ผู้อ่านเสียเวลาเปล่าๆ ครับ

ส่วนข้อ 14 คิดว่า น่าจะเขียนเมื่อมีเรื่องที่ควรจะสื่อ และต้องการสื่อนะ  เขียนเป็นประจำได้ก็ดีครับ

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog