นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ

Ico48

กระบวนกร ก็เป็นคนจัดกระบวรการสินะครับ

ผมเอง ไปสอบสัมภาษณ์หัวหน้างานแห่งหนึ่ง เจอคำถามจากกรรมการว่า คุณรู้จักคำว่า "วิทยากรกระบวนการ" ไหม

ตอนนั้น ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรก ตอบคำถามแบบใช้เซนส์ ความน่าจะเป็น คงไม่ถูกใจกรรมการ เลยสอบไม่ได้

กลับมาบ้าน ก็ค้นหามาอ่านใหญ่เลย