นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประสานงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ม.อ. ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

Ico48
ชลิตร [IP: 192.168.100.112]
03 มิถุนายน 2552 15:13
#44870

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ให้ความหมาย คำว่า "โหรงเหรง" ว่า "มีน้อย บางตา" คำว่า "โหลงเหลง" ไม่มีบัญญัติศัพย์ในพจนานุกรมครับ

มีแต่คำว่า "โหลงโจ้ง"  หมายถึง ลักษณะมีแต่น้ำเป็นส่วนใหญ่ แทบไม่มีเนื้อเลย เช่น "แกงมีแต่น้ำโหลงโจ้ง"