นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

Ico48
ป้าปากน้ำ [IP: 203.156.11.53]
02 มิถุนายน 2552 06:13
#44744

ขอบคุณจากใจจริงๆๆ