นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
นะ [IP: 58.8.228.96]
01 มิถุนายน 2552 18:43
#44720

ลองไปทำในหนังสือ คุณคืออัจฉริยะ ดูจิคับ

อันนี้ดีที่สุด ผมได้ 135 คับ